Kruisje
Oogzorg

Verwijzing bij oogklachten

Met oogklachten hoeft u niet altijd verwezen te worden naar de oogarts in het ziekenhuis. Bij bepaalde oogaandoeningen is verwijzing naar de optometrist een goed alternatief.

Huisartsen kunnen patiënten met laag complexe oogklachten verwijzen naar de optometrist in de buurt. De optometrist onderzoekt en behandelt de oogklachten en brengt hierover verslag uit naar de huisarts. Het is mogelijk dat de optometrist alsnog een verwijzing naar de oogarts nodig vindt. In dat geval stuurt de optometrist de patiënt zelf door naar het ziekenhuis. Uw huisarts wordt dan ook in kennis gesteld.

Bij complexe oogklachten krijgt u van de huisarts meteen een verwijsbrief voor de oogarts, zoals dat gebruikelijk is. Daar verandert niets in.

Nieuwe verwijzing biedt voordelen

  • U ontvangt zo de juiste oogzorg op de juiste plek.
  • U wordt sneller geholpen en kunt dichter bij huis terecht.
  • Een bezoek aan het ziekenhuis is meestal niet meer nodig.
  • Niet noodzakelijke verwijzingen naar de oogarts nemen af.
  • De wachtlijst in het ziekenhuis wordt teruggedrongen.
  • De oogarts heeft meer tijd voor complexe, specialistische oogzorg.

NB: Uw eigen risico wordt niet belast!

Paul Ernest, oogarts Bravis ziekenhuis: ‘In dit project is het aan de optiekzaken om patiënten met een oogziekte te onderscheiden van mensen zonder oogziekte. Hierdoor wordt de wachttijd voor de oogarts korter, zodat patiënten met een oogziekte sneller en beter geholpen kunnen worden in ons ziekenhuis. Bovendien geeft ons dit de ruimte om ons, naast staaroperaties, verdergaand te specialiseren in netvliesoperaties en glaucoomoperaties. Hierdoor kunnen we in Bravis op het hoogste niveau oogheelkundige zorg blijven aanbieden.

Bijzondere samenwerking

Deze nieuwe dienstverlening is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de Huisartsen Coöperatie West-Brabant, het Bravis ziekenhuis en vijf optiekzaken in deze regio. Deze zorgprofessionals hebben samen bepaald welke laag complexe oogzorg hiervoor in aanmerking komt.

Contact

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Contact